ALMANYA 1975 YILI ZÜRCHER HATIRA NİKEL MADALYA KURDELALI