MACARİSTAN 1878 YILI 1 FORİNT GÜMÜŞ ÇÇT (+)

12.3 GR. / ARKA YÜZDE ÇİZİK MEVCUT